Aktualności- kompleksowe naprawy Ford, Kia, Hyundai, Mazda i Škoda. Warsztat Samochodowy we Wrocławiu

car-lights-big-city-streets-night-2560x1600

Czy wiesz co to jest GVO / BERU?

Jest to pakiet przepisów, które mają podnieść poziom wolnej konkurencji w branży motoryzacyjnej w Europie, a w konsekwencji obniżyć ceny aut, usług serwisowych i części zamiennych dla konsumentów.

Właściciele samochodów mogą serwisować w okresie gwarancyjnym swoje auto nie tylko w warsztatach autoryzowanych, ale również w niezależnych, utrzymując gwarancję producenta samochodu, obniżając koszty serwisowania i napraw, zachowując przy tym wysoką jakość usług i oferowanych części.

Podstawą takich praw konsumentów jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień
wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. Dz.U. L 129 z 28.5.2010, s. 52.; GVO

Więcej na stronie SDCM…

 

Oryginalne części zamienne: części zamienne o tej samej jakości, co komponenty stosowane
do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami
produkcyjnymi , ustalonymi przez producenta tych pojazdów dla produkcji komponentów lub części
zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej
linii, co komponenty danego pojazdu samochodowego.

© 2015 Caros, wszelkie prawa zastrzeżone.